Archif Ystadegau Canlyniadau

Mae ystadegau cenedlaethol yn cael eu llunio a'u cyhoeddi gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ), sefydliad aelodaeth sy'n cynnwys y saith darparwr mwyaf o gymwysterau yn y DU.

Canlyniadau terfynol


Dyma ystadegau terfynol arholiadau CBAC, sy'n adlewyrchu unrhyw newidiadau o'r ffigyrau rhagarweiniol yn sgîl y nifer fach o apeliadau, gwrthodiadau neu gyfnewid graddau'n hwyr.