Y tu ôl i bob dathliad, mae Arholwr

Rhowch hwb i’ch gyrfa a gwella eich gwybodaeth am eich pwnc fel Arholwr neu Gymedrolwr CBAC.

Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol newydd yn 2023/24

Arbenigwyr sy'n arwain ein cyfleoedd hyfforddi a byddant yn rhoi'r holl gefnogaeth y mae ei hangen arnoch i wella eich addysgu.

Dod â chymwysterau yn fyw

Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio'n agos ag amrywiol randdeiliaid ledled Cymru i gyd-awduro cyfres newydd o gymwysterau TGAU yn rhan o fenter 'Cymwys ar gyfer y Dyfodol' Cymwysterau Cymru.

Cymwysterau mewn datblygiad

Am yr holl ddiweddariadau diweddaraf ar ein cymwysterau mewn datblygiad a sut y gallwch gymryd rhan.

Yma i chi

Gyda thimau cyfeillgar a gwybodus wrth law, cymwysterau dibynadwy a gwerthfawr, adnoddau digidol rhad ac am ddim a phecynnau hyfforddi cynhwysfawr, mae CBAC yma i chi.

Ewch a’ch addysg i’r lefel nesaf gyda’r hwb cynnwys Dal i Ddysgu!

Lle gallwch gael awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth i'ch arwain trwy dymor arholiadau ac asesu 2023/24 ac ymlaen i'r lefel nesa yn eich bywyd.