Diwrnod Canlyniadau 2022
Popeth sydd angen i chi ei wybod am Ddiwrnod Canlyniadau, gan gynnwys Ffiniau Graddau, Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau, Cymorth i Fyfyrwyr a mwy.
Haf 2022: Popeth y mae angen i chi ei wybod
Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi athrawon a dysgwyr drwy gydol 2021/22, a byddwn yn parhau i roi'r holl wybodaeth ddiweddaraf y mae ei hangen arnoch yma i'ch helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
Arholi gyda ni
Mae arholi a chymedroli yn unigryw, yn ddiddorol ac yn rhoi boddhad. Gall hefyd gael ei wneud ar y cyd â'ch rôl bresennol. Ymunwch â'n tîm o arholwyr profiadol heddiw.
Darganfyddwch ein Dyfarniadau Galwedigaethol newydd
Rydym wedi bod yn gweithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc eraill i adolygu a diweddaru ein cyfres o Ddyfarniadau Galwedigaethol Cyfnod Allweddol 4 - i'w ddysgu o fis Medi 2022.
Yma i chi
Gyda thimau cyfeillgar a gwybodus wrth law, cymwysterau dibynadwy a gwerthfawr, adnoddau digidol rhad ac am ddim a phecynnau hyfforddi cynhwysfawr, mae CBAC yma i chi.
Cyrsiau Datblygu Proffesiynol – archebwch eich lle heddiw!
Ymunwch â ni yn un o’n gweithdai rhyngweithiol a chael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau ac asesiadau, mewnwelediad i adnoddau addysgu, ac awgrymiadau a strategaethau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth.
Ewch a’ch adddysg i’r lefel nesaf gyda’r hwb cynnwys Dal i Ddysgu!
Lle gallwch gael awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth i'ch arwain trwy dymor arholiadau ac asesu 2022 ac ymlaen i'r lefel nesa yn eich bywyd.