Arholiadau

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ynghylch cynnal arholiadau, derbyn deunyddiau arholiadau a phapurau cwestiynau, anfon sgriptiau arholiadau, a thrin unrhyw achosion afreolaidd megis gwrthdaro amserlenni a chyrraedd yn hwyr.

  • Papurau Cwestiynau
  • Cynnal Arholiadau
  • Afreoleidd-dra
  • Anfon sgriptiau
  • Trosglwyddiadau
TGAU
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â chymwysterau TGAU.
local_phone 029 2026 5082
TAG
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â chymwysterau UG / Safon Uwch.
local_phone 029 2026 5336
Lefel Mynediad / Llwybrau Mynediad /Lefel 1 a 2 Cyffredinol a Galwedigaethol, Lefel 3 Cymhwysol
Ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â Lefel Mynediad, Llwybrau Mynediad, cymwysterau Cymhwysol a Galwedigaethol, cysylltwch â'r tîm.
local_phone 029 2026 5444