Cysylltiadau Gweinyddu

Trefniadau Mynediad ac Ystyriaeth Arbennig (ac eithrio papurau wedi'u haddasu)
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
local_phone 029 2026 5155
Cofrestriadau
Ar gyfer pob cwestiwn am gofnodion, cofnodion rhagarweiniol, cofnodion terfynol neu faterion gweinyddol
local_phone 029 2026 5193
Cymorth Arholiad Canolfan
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gan ganolfannau arholi
local_phone 029 2026 5077
Cymorth Cofrestru Canolfannau
Am wybodaeth ac arweiniad ynghylch cofrestru canolfannau.
local_phone 029 2026 5077
Tîm UG/Safon Uwch
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â UG/Safon Uwch.
local_phone 029 2026 5336
Tîm TGAU
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â cymwysterau TGAU.
local_phone 029 2026 5082 / 5154 / 5420
Lefel Mynediad, Llwybrau Mynediad, Lefel 1/2 a 3
Cysylltwch â ni ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â Lefel Mynediad, Llwybrau Mynediad, Lefel 1/2 a 3
local_phone 029 2026 5444
Sgiliau Hanfodol Cymru
Cysylltwch â ni ar gyfer pob ymholiad Sgiliau Hanfodol Cymru.
local_phone 029 2026 5451
Bagloriaeth Cymru
Cysylltwch â Bagloriaeth Cymru os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r cymhwyster.
local_phone 02922 404250
Tîm Dysgu Professiynol
Cysylltwch â'r tîm Dysgu Proffesiynol gydag unrhyw ymholiadau a diwygiadau i archebion.
local_phone 029 2026 5024
Camymddwyn / Camweinyddiaeth
Gallwn eich cynorthwyo gyda'ch holl ymholiadau ynghylch Camymddwyn neu Gamweinyddu.
local_phone 029 2026 5351
Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau
E-bostiwch y tîm gydag ymholiadau yn ymwneud â Gwasanaethau Ôl-Ganlyniadau.
Papurau wedi'u haddasu
Os oes angen papur wedi'i addasu â phrint mawr, fersiwn braille neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill yn ymwneud â phapurau wedi'u haddasu, cysylltwch â ni.
Cefnogaeth Mewngofnodi Porth
Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â mynediad i'r Porth, cysylltwch â ni.
local_phone 029 2026 5362