Gofynion Arbennig

Gosodir manylion llawn y gweithdrefnau i'w dilyn ar gyfer Trefniadau Mynediad ac Ystyriaeth Arbennig yn nogfennau'r CGC 'Trefniadau Mynediad ac Addasiadau Rhesymol' a 'Canllaw i'r broses ystyriaeth arbennig'. Gellir llwytho copïau o'r dogfennau i lawr fel pdf yma.

  • Trefniadau Mynediad
  • Ystyriaeth Arbennig
  • Papurau wedi’u Haddasu
  • Porth Gweinyddu Canolfannau'r CGC
Gofynion Arbennig
local_phone 029 2026 5155