Asesu Mewnol

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth ac arweiniad am asesiadau CBAC a gynhelir yn fewnol ac am gyflwyno gwaith a asesir yn fewnol. Mae hyn yn cynnwys sut i gyflwyno marciau; sut i drosglwyddo marciau a lle i ddod o hyd i adroddiadau cymedrolwyr.

 

Mae asesiadau mewnol yn mesur gwybodaeth a sgiliau pwnc-benodol na all papurau ysgrifenedig wedi'u hamseru eu profi, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys Asesiadau Di-arholiad (NEA), Gwaith Cwrs ac Asesiadau dan Reolaeth.

  • Cyflwyno Marciau
  • Cymedroli
  • Asesiadau Ymarferol ac Ymweliadau â'r Canolfannau
  • Consortia
TGAU
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â chymwysterau TGAU.
local_phone 029 2026 5082
TAG
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â chymwysterau UG / Safon Uwch.
local_phone 029 2026 5336
Lefel Mynediad / Llwybrau Mynediad /Lefel 1 a 2 Cyffredinol a Galwedigaethol, Lefel 3 Cymhwysol
Ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â Lefel Mynediad, Llwybrau Mynediad, cymwysterau Cymhwysol a Galwedigaethol, cysylltwch â'r tîm.
local_phone 029 2026 5444