Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Popeth y mae angen i chi ei wybod, o'r adolygu hyd at y canlyniadau! Mae gennym amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol yn cynnwys erthyglau, awgrymiadau, cyngor ymarferol a llawer, llawer mwy.

 

Gallwch hefyd gael llwyth o wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Instagram.

 

 

Canlyniadau 2022: Popeth y mae angen i ddysgwyr ei wybod

 

Cewch wybodaeth am ganlyniadau ac apeliadau yn y canllaw byr hwn.

 

Yn ogystal â darllen y canllaw hwn, mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn siarad â staff yn eich ysgol/coleg oherwydd gallant gynnig cyngor i chi.

 

Canllaw i fyfyrwyr ar arholiadau haf 2022 – TGAU ac UG/Safon Uwch

 

Darganfyddwch pam mae arholiadau'n bwysig, sut bydd eich papurau'n cael eu marcio a beth yw ffiniau graddau yn ein canllaw i fyfyrwyr.

 

Haf 2022: Canllaw CBAC i Fyfyrwyr ar Ystyriaeth Arbennig (i ganolfannau yng Nghymru)

 

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth am ystyriaeth arbennig mewn perthynas ag arholiadau ac asesiadau (e.e. gwaith cwrs/Asesiad Di-arholiad) yr haf hwn.

 

Cofiwch, canllaw yw hwn yn unig. Mae'n bwysig i chi siarad â'ch ysgol neu goleg hefyd – byddan nhw'n gwybod a ydych chi'n gymwys ac atyn nhw y dylech chi fynd am unrhyw gyngor, nhw fydd yn gwybod orau.