Cyrsiau Dysgu Proffesiynol

Yn ystod blwyddyn academaidd 20/21, bydd ein digwyddiadau Dysgu Proffesiynol yn mynd ar-lein.  Bydd gweminarau yn cael eu harwain gan ein arbenigwyr pwnc.  Byddant yn 90 munud i 2 awr o hyd, yn weithdai rhyngweithiol ac wedi eu cynllunio i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau ac asesiadau.  Bydd arweiniad ar adnoddau dysgu ac addysgu sydd ar gael, a chyfres o syniadau a strategaethau ar gyfer y dosbarth.  Bydd adnoddau sydd wedi eu recordio o flaen llaw hefyd ar gael yn rhad ac am ddim.

Tîm Dysgu Professiynol
Cysylltwch â'r tîm Dysgu Proffesiynol gydag unrhyw ymholiadau a diwygiadau i archebion.
local_phone 029 2026 5024
Well delivered from individuals that were very knowledgeable. It was presented well and in a structured
manner, where all questions were encouraged and fully answered.
Well delivered from individuals that were very knowledgeable. It was presented well and in a structured manner, where all questions were encouraged and fully answered.
Health and Social Care Training, Feb 2019