Cysylltiadau Defnyddiol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r dderbynfa:
local_phone 029 2026 5000
Tystysgrifau Newydd
Os hoffech chi gael tystysgrif newydd yn lle’r hen un sydd wedi mynd ar goll, wedi'i dwyn, ei difrodi neu heb ei chasglu, gallwch gysylltu â ni.
local_phone 029 2026 5132
Cofrestriadau
Ar gyfer pob cwestiwn am gofnodion, cofnodion rhagarweiniol, a chofnodion terfynol.
local_phone 029 2026 5193
Cefnogaeth Swyddog Cofrestru ac Arholiadau'r Ganolfan
I gofrestru fel canolfan a gymeradwyir gan CBAC, cysylltwch â'n Tîm Cofrestriadau Canolfan penodedig am ragor o wybodaeth.
local_phone 029 2026 5077 / 5089 / 5492 / 5159
Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau
Ar ôl cyhoeddi canlyniadau pob cyfres arholiadau, mae CBAC yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar ôl y canlyniadau'n ymwneud ag adolygiadau o'r marcio a'r cymedroli a mynediad i sgriptiau arholiadau.
local_phone 01443 845619
Dysgu Proffesiynol
Mae ein harbenigwyr dysgu proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau.
local_phone 029 2026 5024
Ymholiadau'r Wasg
Ar gyfer pob ymholiad i'r wasg, cysylltwch â Jonathan Thomas, rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus:
local_phone 029 2026 5102
Penodeion / Tîm Arholwyr
local_phone 02920 265 457
Tîm Cefnogaeth Rhanbarthol Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Mae ein tîm o arbenigwyr yn darparu cefnogaeth ymgynghorol i ysgolion a darparwyr addysg eraill yng Nghymru.