Cysylltiadau Defnyddiol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r dderbynfa: 

 

WJEC CBAC Ltd

245 Rhodfa'r Gorllewin

Caerdydd

CF5 2YX

 

Prif Switsfwrdd: 029 2026 5000

 

gwybodaeth@cbac.co.uk

Cofrestriadau Canolfannau a Chefnogaeth
I gofrestru fel canolfan a gymeradwyir gan CBAC, cysylltwch â'n Tîm Cofrestriadau Canolfan penodedig am ragor o wybodaeth.
local_phone 029 2026 5077 / 5089 / 5492 / 5159
Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau
Ar ôl cyhoeddi canlyniadau pob cyfres arholiadau, mae CBAC yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar ôl y canlyniadau'n ymwneud ag adolygiadau o'r marcio a'r cymedroli a mynediad i sgriptiau arholiadau.
Tystysgrifau Newydd
Os hoffech chi gael tystysgrif newydd yn lle’r hen un sydd wedi mynd ar goll, wedi'i dwyn, ei difrodi neu heb ei chasglu, gallwch gysylltu â ni.
Cofrestriadau
Ar gyfer pob cwestiwn am gofnodion, cofnodion rhagarweiniol, a chofnodion terfynol.
local_phone 029 2026 5193
Dysgu Proffesiynol
Mae ein harbenigwyr dysgu proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau.
local_phone 029 2026 5024
Ymholiadau'r Wasg
Ar gyfer pob ymholiad i'r wasg, cysylltwch â Jonathan Thomas, rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus:
local_phone 029 2026 5102