Manylion y Ganolfan

Er mwyn cynnig cymwysterau CBAC, rhaid ganolfannau canolfan CBAC a chadw at Amodau Cyffredinol CBAC a Rheoliadau JCQ. I gael mwy o wybodaeth am sut i ddod yn ganolfan CBAC a'n gofynion gweler y wybodaeth isod. 

  • Newid manylion Swyddog Arholiadau neu Bennaeth Canolfan
  • Manylion y Ganolfan
  • Camymddwyn
  • Gwasanaeth Arolygu Canolfannau CGC
  • Seiberddiogelwch
Cymorth Canolfannau
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gan ganolfannau arholi.
local_phone 029 2026 5077