Hysbysfwrdd Swyddogion Arholiadau

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Swyddogion Arholiadau a byddwn yn diweddaru'r rhan hon gyda'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i'ch helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer y gyfres sydd i ddod.

 


 

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

 

Mae gwybodaeth am wasanaethau ar ôl y canlyniadau gan gynnwys ffioedd a therfynau amser i'w chael ar y dudalen gwasanaethau ar ôl y canlyniadau ar ein gwefan.

 

Yn newydd eleni mae ein gwasanaeth mynediad rhad ac am ddim at sgriptiau wedi'u marcio. Bydd manylion llawn ynghylch sut i gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn cael eu hychwanegu at y wefan ddiogel. Mae angen caniatâd yr ymgeisydd cyn cyrchu sgriptiau.