Hysbysfwrdd Swyddogion Arholiadau

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Swyddogion Arholiadau drwy gyfres arholiadau haf 2022, ac yn yr ardal hon byddwn yn rhoi'r holl wybodaeth ddiweddaraf y mae ei hangen arnoch i'ch helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer cyfres yr haf sydd i ddod. 

Gwybodaeth Haf 2022 

Mae gwybodaeth am addasiadau a threfniadau asesu ar gyfer cyfres haf 2022 i'w chael yma, ar dudalen gartref ein gwefan ddiogel, ac ar dudalennau pwnc pob cymhwyster. 

 

Terfynau Amser sydd ar y gweill

 

15 Mehefin - Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ffeiliau EDI ar gyfer Llwybrau Mynediad (cyfres Mehefin 2022)

 

5 Gorffennaf - Dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau am ystyriaeth arbennig i gyrff dyfarnu (cyfres Mehefin 2022)

 

6 Gorffennaf - Rhyddhau canlyniadau'n gyfyngedig i ganolfannau yn unig ar gyfer Llwybrau Mynediad (cyfres Mehefin 2022)

 

7 Gorffennaf - Rhyddhau canlyniadau'n gyfyngedig i ymgeiswyr ar gyfer Llwybrau Mynediad yn unig (cyfres Mehefin 2022)

 

1 Awst - Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ffeiliau EDI ar gyfer TGAU, TAG, Lefel Mynediad, Dyfarniadau/Tystysgrifau Galwedigaethol, Tystysgrifau/Diplomâu Cymhwysol, Celf a Dylunio Sylfaen, Lefel 1/2 Lladin a Mathemateg Ychwanegol, Prosiect Estynedig (cyfres Mehefin 2022)

 

17 Awst - Rhyddhau canlyniadau'n gyfyngedig i ganolfannau ar gyfer TAG yn unig, Tystysgrifau/Diplomâu Cymhwysol, Prosiect Estynedig, Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, Tystysgrifau Her Sgiliau – Uwch Bagloriaeth Cymru, Prosiect Estynedig, Iechyd a Gofal Cymdeithasol/ Gofal Plant Chwarae, Dysgu a Datblygiad (Cymru) (cyfres Mehefin 2022)

 

18 Awst - Rhyddhau canlyniadau i ymgeiswyr ar gyfer TAG, Tystysgrifau/Diplomâu Cymhwysol, Prosiect Estynedig, Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, Tystysgrifau Her Sgiliau –Uwch Bagloriaeth Cymru, Prosiect Estynedig, Iechyd a Gofal Cymdeithasol/ Gofal Plant Chwarae, Dysgu a Datblygiad (Cymru) (cyfres Mehefin 2022)

 

24 Awst - Rhyddhau canlyniadau cyfyngedig i ganolfannau yn unig ar gyfer TGAU, Dyfarniadau/Tystysgrifau Galwedigaethol, Lefel Mynediad, Lefel 1/2 Lladin a Mathemateg Ychwanegol, Llwybrau Iaith, Tystysgrif Her Sgiliau – Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru, Sylfaen Ôl-16 a Chenedlaethol, Cymraeg Gwaith (cyfres Mehefin 2022)

 

25 Awst - Rhyddhau canlyniadau i ymgeiswyr ar gyfer TGAU, Dyfarniadau/Tystysgrifau Galwedigaethol, Lefel Mynediad, Lefel 1/2 Lladin a Mathemateg Ychwanegol, Llwybrau Iaith, Tystysgrif Her Sgiliau – Cyfnod Allweddol 4 Bagloriaeth Cymru, Sylfaen Ôl-16 a Chenedlaethol, Cymraeg Gwaith (cyfres Mehefin 2022)

 

25 Awst – Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau Adolygu Marcio a Chymedroli â blaenoriaeth ar gyfer TAG a chymwysterau Lefel 3 eraill

 

29 Medi – Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno geisiadau Adolygiad o Marcio a Chymedroli ar gyfer TGAU, cymwysterau Lefel 1/2 eraill  a TAG nad yw'n flaenoriaeth a chymwysterau Lefel 3 eraill.