Canlyniadau a Ffiniau Graddau

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am ganlyniadau gan gynnwys ffiniau graddau, gwasanaethau ôl-ganlyniadau ac apeliadau.

  • Ffiniau Graddau
  • Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau
  • Apeliadau
  • Tystysgrifau
  • Canlyniadau
TGAU
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â chymwysterau TGAU.
local_phone 029 2026 5082
TAG
Cysylltwch â'r tîm ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â chymwysterau UG / Safon Uwch.
local_phone 029 2026 5336
Lefel Mynediad / Llwybrau Mynediad /Lefel 1 a 2 Cyffredinol a Galwedigaethol, Lefel 3 Cymhwysol
Ar gyfer pob ymholiad sy'n ymwneud â Lefel Mynediad, Llwybrau Mynediad, cymwysterau Cymhwysol a Galwedigaethol, cysylltwch â'r tîm.
local_phone 029 2026 5444