Arolygwyr Canolfannau

Os ydych yn gyn-Swyddog Arholiadau sydd â diddordeb mewn bod yn arolygydd y CGC, darllenwch y disgrifiad swydd a manyleb y person isod. Os ydych yn bodloni'r meini prawf, cysylltwch â ni ar 02920265077 am ragor o wybodaeth. Os hoffech wneud cais am y swydd, ewch i amp.wjec.co.uk a chliciwch ar 'Gwneud Cais i fod yn Arholwr' i lenwi'r ffurflen gais.

 

Disgrifiad Swydd - Arolygydd Canolfan y CGC