e-Gyflwyno

E-Gyflwyno yw'r broses o gyflwyno gwaith ymgeiswyr ar ffurf electronig i'w gymedroli neu ei asesu. Rydym yn defnyddio Surpass ac/neu IAMIS (ein System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol), sy'n llwyfannau gwe diogel ar gyfer y broses hon.


Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth ynghylch e-Gyflwyno. Mae'n darparu canllawiau hanfodol a'r wybodaeth ddiweddaraf i ganolfannau sy'n defnyddio e-Gyflwyno, pa bynciau y mae'n rhaid eu cyflwyno drwy e-Gyflwyno a throsolwg fideo o'r broses.

 

 

Uwchlwytho ar IAMIS (ein System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol) 

(www.wjecservices.co.uk)

 

Canllawiau hanfodol ynghylch y broses e-Gyflwyno (uwchlwytho ar IAMIS) a'r gofynion pwnc

 

> E-Gyflwyno (uwchlwytho ar IAMIS) – Canllaw Pynciau
> Canllaw Cam wrth Gam i'r System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol (Llwybrau)
> Canllaw Cam wrth Gam i'r System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol
> Asesiad Mewnol: Canllaw i Ganolfannau

 

Uwchlwytho ar Surpass

 

Canllawiau hanfodol ynghylch y broses e-Gyflwyno (Surpass) a gofynion pynciau

 

> Y Broses E-Gyflwyno (Surpass) - Canllaw Canolfannau

> Y Broses E-Gyflwyno (Surpass) - Canllaw Pynciau

> Asesiad Mewnol: Canllaw i Ganolfannau

 

Adnoddau e-Gyflwyno (Surpass) i gefnogi canolfannau

 

> Rhestr Wirio Asesu Mewnol

> Rhestr Wirio Asesu Allanol

 

Pa bynciau sy'n defnyddio'r broses e-Gyflwyno (Surpass)?

 

Mae’r pynciau E-Gyflwyno (Surpass) ar gyfer cyfresi i'w gweld yn ein cylchlythyrau. 

 

Gewfannau Surpass

 

Swyddogion Arholiadau - System Surpass (i gyrchu codau allwedd)

Athrawon - Porth Lanlwytho i fyny Surpass (i lanlwytho gwaith i fyny)

 

 

Canllawiau Fideo

Trosolwg i e-gyflwyno  
 
Cywasgu Delweddau Mewn Dogfennau Word a Powerpoint Trosi a Newid Maint Ffeiliau Sain
Trosi a Newid Maint Ffeiliau Fideo Creu Ffolder .zipCreu Ffolder .zip

 

 

Manylion Cyswllt

 

I gael arweiniad cyffredinol am y broses e-Gyflwyno, cysylltwch â:

 

E-bost: e-gyflwyno@cbac.co.uk

Ffôn: 02922 404 310

Tanysgrifiwch i gael y newyddion, yr adnoddau a'r gefnogaeth ddiweddaraf ar gyfer eich pwnc.