Yn anhapus â'ch canlyniadau?

Os, am unrhyw reswm, ydych chi'n teimlo nad yw'r radd derfynol a gewch chi yr hyn roeddech chi'n ei ddisgwyl, gallwch chi gael mynediad at ein gwasanaethau ar ôl y canlyniadau. 

 

Mae ein gwasanaethau ar ôl y canlyniadau yn ymwneud ag adolygiad o'r marcio a'r cymedroli a mynediad at eich papurau arholiad. Ar gyfer canlyniadau Safon Uwch, rydyn ni'n cynnig gwasanaethau blaenoriaethol i'ch helpu i sicrhau eich lle yn y brifysgol.  

 

Yn rhan o'r gwasanaethau hyn mae:

  • Ailwiriad clercyddol – ailwiriad o’r holl weithdrefnau clercyddol sy’n arwain at gyhoeddi canlyniad yw hwn 
  • Adolygu'r marcio ar ôl y canlyniadau – adolygiad o'r marcio gwreiddiol i sicrhau bod y cynllun marcio y cytunwyd arno wedi’i ddefnyddio'n gywir 
  • Mynediad at sgriptiau fersiwn electronig o'r sgript, unai fel gwasanaeth blaenoriaethol neu fel gwasanaeth nad yw'n flaenoriaethol.
  • Adolygu'r cymedroli ar ôl y canlyniadau 

 

Dim ond eich ysgol/coleg sy'n gallu gwneud cais am ein gwasanaethau ar ôl y canlyniadau. Rydyn ni'n cynghori eich bod chi’n trafod hyn yn fanwl â'ch athro cyn gwneud cais. Cofiwch, gall eich marciau a'ch graddau fynd i fyny ac i lawr. Felly, trafodwch eich opsiynau â'ch athro ymlaen llaw.

  • Apeliadau
  • Cyngor a Chanllawiau

Blogiau ac Erthyglau

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Arweinydd Tîm Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau
Alyson Harris
local_phone 01443 845635
Cydlynydd TGAU
Zoe Davies
local_phone 01443 845605
Cydlynydd UG/Safon Uwch
Simon Luxford
local_phone 029 2026 5104