Eich llesiant

Mae sylwi ar yr hyn sy'n digwydd yn ein meddyliau a'n cyrff yn sgìl bwysig ar gyfer gwella a chynnal ein hiechyd meddwl. Dylen ni i gyd dreulio amser yn ystyried ein meddyliau a'n teimladau yn rheolaidd.

Mae adolygu ar gyfer arholiadau a'u sefyll nhw yn gallu bod yn adeg anodd i bawb, ond mae sawl cam y gallwn ni ei gymryd i edrych ar ôl ein llesiant cyn ac yn ystod y tymor arholiadau.

I'ch helpu chi i aros yn gadarnhaol ac yn frwdfrydig, rydyn ni wedi creu amrywiaeth o flogiau, erthyglau a chanllawiau i hybu ffordd emosiynol iach o fynd ati i adolygu a sefyll arholiadau. Mae'r rhain yn llawn awgrymiadau i'ch cefnogi chi – cyn, yn ystod ac ar ôl y cyfnod arholiadau.