Angen tystysgrif newydd neu gadarnhau canlyniadau?

Gweithdrefnau ar gyfer dosbarthu tystysgrifau

Bydd eich ysgol neu goleg yn derbyn tystysgrifau arholiadau ymhen 12 wythnos ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau. Yna, byddan nhw'n penderfynu ar y ffordd fwyaf priodol o'u dosbarthu nhw i'w myfyrwyr. 

 

Os nad ydych chi wedi cael eich tystysgrif arholiadau, cysylltwch â'ch ysgol neu goleg yn y lle cyntaf. Ond cofiwch, dim ond am un flwyddyn ar ôl y dyddiad dosbarthu y mae'n ofynnol iddyn nhw gadw tystysgrifau heb eu hawlio. 

 

 

Tystysgrifau Newydd

 

Cysylltwch â'ch ysgol neu goleg gydag ymholiadau neu am gyngor ynghylch tystysgrifau a roddwyd o fewn y cyfnod o 12 mis.

Cadarnhau Canlyniadau: Llythyr Cadarnhad Electronig 

Oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd, dim ond drwy Lythyr Cadarnhad Electronig y gellir darparu cadarnhad o gymwysterau, a gellir ei hanfon dros e-bost atoch chi neu'n uniongyrchol at drydydd parti. 

 

Mae Prifysgolion/Colegau a chyflogwyr yn y DU a thramor yn derbyn y Llythyr Cadarnhad Electronig. Mae'n cynnwys yr un wybodaeth â'r Datganiad Ardystio Canlyniadau (Tystysgrif Newydd) ond mae ar ffurf llythyr gyda'n logos ac wedi'i llofnodi gan ein Cyfarwyddwr Gwasanaeth Asesu. 

 

Gellir ei hanfon dros e-bost atoch chi ac/neu'n uniongyrchol at drydydd parti (e.e. Prifysgol/Coleg/Cyflogwr) o'ch dewis gan ein cyfeiriad e-bost ni. 

 

Cyn i chi wneud cais, sicrhewch fod y gwasanaeth hwn yn bodloni eich gofynion a gofynion y corff sy'n gofyn am gadarnhad o'ch cymwysterau. 

 

Rydym yn sylweddoli bod eich cais yn un brys, ac am y rheswm hwn mae pob cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dyddiad gaeth. Dylech ganiatáu 6 wythnos i brosesu eich ffurflen gais, ond gwneir pob ymdrech i brosesu cyn gynted â phosibl.