Angen tystysgrif newydd neu gadarnhau canlyniadau?

Gweithdrefnau ar gyfer dosbarthu tystysgrifau

Bydd eich ysgol neu goleg yn derbyn tystysgrifau arholiad ymhen 12 wythnos ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau. Yna, byddan nhw'n penderfynu ar y ffordd fwyaf priodol o'u dosbarthu nhw i'w myfyrwyr.

 

Os nad ydych chi wedi cael eich tystysgrif arholiad, cysylltwch â'ch ysgol neu goleg yn y lle cyntaf. Ond cofiwch, dim ond am un flwyddyn ar ôl y dyddiad dosbarthu y mae'n ofynnol iddyn nhw gadw tystysgrifau heb eu hawlio.

 

 

Tystysgrifau Newydd

 

Cysylltwch â'ch ysgol neu goleg gydag ymholiadau neu am gyngor ynghylch tystysgrifau a roddwyd o fewn y cyfnod o 12 mis.

Os ydych chi wedi colli neu ddifrodi'ch tystysgrif arholiad, ac angen prawf o'ch canlyniadau, rydyn ni yma i'ch helpu chi.

 

 

Cadarnhau Canlyniadau - Datganiad Ardystio Canlyniadau

Nid yw hwn yn gopi o'r dystysgrif wreiddiol, ond yn hytrach yn dystysgrif amgen. Defnyddir deunydd ysgrifennu tystysgrifau CBAC, sydd â hologram swyddogol CBAC yn profi ei dilysrwydd a chaiff ei derbyn yn gyffredinol.

 

*Coronafeirws: Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i atal dros dro.
Edrychwch ar ein gwefan yn aml i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth hwn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. 

 


Llythyr Cadarnhad Electronig

Oherwydd y sefyllfa bresennol, rydym wedi gorfod cyfyngu ar ddarpariaeth ein gwasanaethau canlyniadau'r gorffennol. Ar hyn o bryd, dim ond drwy Lythyr Cadarnhad Electronig y gellir darparu cadarnhad o'r cymwysterau, a gellir ei anfon drwy e-bost atoch neu'n uniongyrchol at drydydd parti.

Cyn i chi wneud cais, gofalwch fod y gwasanaeth hwn yn bodloni eich gofynion chi a'r sefydliad sy'n gofyn am gadarnhad o'ch cymwysterau.

 

Rydym yn gwerthfawrogi bod eich cais yn un brys, oherwydd y rheswm hwn mae pob cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dyddiad caeth. Caniatewch 6 wythnos i brosesu'ch ffurflen gais, er y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i brosesu cyn gynted â phosibl.

 

Os nad yw'r gwasanaeth uchod yn bodloni eich gofynion, byddai angen i chi edrych ar ein gwefan yn aml i gael diweddariadau i'r gwasanaeth ynghylch y Datganiad Ardystio Canlyniadau.