Diwrnod y canlyniadau

Mae Diwrnod y Canlyniadau yn ddiwrnod mawr i ddysgwyr, ond mae'n bwysig eich bod chi'n ymlacio ac yn ystyried pethau’n synhwyrol. P'un a ydych chi'n casglu eich canlyniadau TGAU neu Safon Uwch, cofiwch y bydd amrywiaeth o opsiynau a llwybrau ar gael ar eich cyfer chi, beth bynnag yw eich graddau!