Diwrnod y canlyniadau

Diwrnod Canlyniadau UG/Safon Uwch

18 Awst 2022

Diwrnod Canlyniadau TGAU, Lefel 1/2 a Lefel Mynediad

 25 Awst 2022

Mae Diwrnod y Canlyniadau yn ddiwrnod mawr i ddysgwyr, ond mae'n bwysig eich bod chi'n ymlacio ac yn ystyried pethau’n synhwyrol. P'un a ydych chi'n casglu eich canlyniadau TGAU neu Safon Uwch, cofiwch y bydd amrywiaeth o opsiynau a llwybrau ar gael ar eich cyfer chi, beth bynnag yw eich graddau!