Diwrnod y canlyniadau

Tachwedd  2020 Diwrnod Canlyniadau UG/Safon Uwch a Lefel 3 17 Rhagfyr 2020

Tachwedd 2020 Diwrnod Canlyniadau TGAU Saesneg Iaith , Cymraeg Ail Iaith and Mathemateg

14 Ionawr 2020

Tachwedd 2020 TGAU Diwrnod Canlyniadau ar gyfer pob pwnc arall

11 Chwefror 2021

Mae Diwrnod y Canlyniadau yn ddiwrnod mawr i ddysgwyr, ond mae'n bwysig eich bod chi'n ymlacio ac yn ystyried pethau’n synhwyrol. P'un a ydych chi'n casglu eich canlyniadau TGAU neu Safon Uwch, cofiwch y bydd amrywiaeth o opsiynau a llwybrau ar gael ar eich cyfer chi, beth bynnag yw eich graddau!

 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych eto ar y dudalen hon am yr holl wybodaeth ddiweddaraf wrth i Ddiwrnod y Canlyniadau agosáu. Am nawr, bydd y 'Canllaw i Ganlyniadau' yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn i'w ddisgwyl ar y diwrnod mawr.

 

 

Ffiniau Graddau

 

Ffiniau graddau yw'r nifer isaf o farciau y mae eu hangen i ennill pob gradd. Er ein bod ni'n gwneud yn siŵr bod papurau arholiad yn cael eu hysgrifennu i'r un lefel o anhawster, maen nhw'n amrywio bob blwyddyn.

 

Ar ôl i chi orffen eich arholiadau, mae ffiniau graddau ar gyfer pob pwnc yn cael eu gosod gan dîm profiadol o arbenigwyr, yn cynnwys arholwyr profiadol. Yna, mae'r rhain yn cael eu cymeradwyo gan y rheoleiddiwr.

 

Mae ffiniau graddau yn sicrhau bod dysgwyr bob amser yn derbyn yr un radd ar gyfer yr un lefel o berfformiad, pryd bynnag caiff arholiad ei sefyll. Gallwch chi ddarllen mwy am ffiniau graddau yn ein 'Canllawiau i Ganlyniadau'.

 

Gallwch chi weld ffiniau graddau ar ein gwefan o 8am ar Ddiwrnod y Canlyniadau, felly mwy i ddod yn y man!