Ymgysylltu â'n partneriaid

Cefnogir ein dull cyd-awduro o ddatblygu ein cymwysterau gan y canllawiau a'r adborth a ddarperir gan ein rhanddeiliaid angerddol.Fel y corff dyfarnu blaenllaw ar gyfer cymwysterau ac asesiadau dwyieithog yng Nghymru, rydym bob amser yn gwerthfawrogi cyfraniadau ein rhanddeiliaid. Fel rhan o'r dull datblygu ar gyfer ein cymwysterau TGAU Gwneud i Gymru a'n cymwysterau cysylltiedig, lansiwyd ein Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid Cyffredinol newydd i gefnogi ein gwaith.