Cyfrannu at ddiwygio ein cymwysterau lefel 3

Ar hyn o bryd rydym yn diwygio ein cymwysterau mewn Troseddeg, Gwyddor Bwyd a Maeth, a Gwyddoniaeth Feddygol  i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfredol ac yn adlewyrchu arfer da cyfredol mewn cymwysterau a dylunio asesiadau.

 

Wedi'u hanelu at ddysgwyr ôl-16 mewn addysg llawn amser, mae ein cymwysterau cymhwysol wedi'u cynllunio i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol a sgiliau ymarferol trwy ddysgu cymhwysol h.y. trwy gyd-destunau pwrpasol sy'n gysylltiedig â sector neu faes pwnc.

 

Darllenwch fwy am bob pwnc isod.

Cymerwch ran

 

Gallwch gymryd rhan yn y gwaith o ddiwygio ein cymwysterau Troseddeg, Gwyddor Bwyd a Maeth, ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn sawl ffordd:

Ymateb i'n hymgynghoriadau

 

Byddwn yn ymgynghori ar ein cynigion cymwysterau yn ddiweddarach yn ystod tymor yr hydref. Cofrestrwch i'n diweddariadau pwnc i gael gwybod pryd y bydd ymgynghoriad pwnc yn mynd yn fyw.