Ein Grwpiau Cynghori

Fel rhan o'n dull cyd-awduro o ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau TGAU a chymwysterau cysylltiedig, rydym wedi ymrwymo i gynnig sianeli i gasglu adborth adeiladol a mewnwelediad gan amrywiaeth o randdeiliaid gwerthfawr. 

 

Rydym yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid o bob rhan o Gymru a thu hwnt drwy gydol ein proses datblygu cymwysterau. Mae casglu ac adolygu'r safbwyntiau a'r mewnwelediad a gynigir gan ein rhanddeiliaid yn rhan annatod o'n dull gweithredu. Rydym yn ystyried barn amrywiaeth eang o arbenigwyr gan gynnwys addysgwyr, undebau, adrannau'r llywodraeth, dysgwyr a llawer mwy.  

 

Ein Grwpiau Cynghori. 

 

Rydym wedi sefydlu sawl grŵp cynghori a fydd yn llywio ac yn cefnogi datblygiad ein cymwysterau: 

 

Grŵp Cynghori ar Ddatblygu Cymwysterau:

Dros 170 o staff addysgu o dros 100 o ysgolion yng Nghymru, yn rhannu eu profiadau i lywio'r broses ddatblygu. Bydd yr aelodau hyn yn cefnogi ein nod o ddarparu cymwysterau newydd sy'n cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru ochr yn ochr â diwallu anghenion yr holl ddysgwyr ac ymarferwyr. 

 

Grŵp Cynghori Penaethiaid:

Panel yn cynnwys uwch arweinwyr ac ymgynghorwyr allanol ychwanegol o amrediad o sefydliadau saddysgol Cymreig, yn arbenigo mewn llywodraethu a rheoli ein hysgolion. 

 

Darllenwch fwy isod i gael gwybod am ein Grŵp Cynghori Dysgwyr a'r Grŵp Rhanddeiliaid Cyffredinol: 

 

Angen mwy o wybodaeth?  Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch â ni ar datblygucymwysterau@cbac.co.uk

 

Gallwch ein dilyn hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol: