Proses datblygu cymwysterau

Mae gennym dros 75 mlynedd o brofiad yn dylunio, datblygu a darparu cymwysterau ac asesiadau.

 

Rydym wedi ymrwymo i gydweithio a byddwn yn mynd ati i ymgysylltu â rhanddeiliaid ledled Cymru i gyd-awduro'r cymwysterau newydd. Deialog agored, adborth a thrafodaeth fydd yn llywio pob cam o'r broses o ddatblygu cymwysterau.

 

 

Gallwch ein dilyn hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol: