Cwestiynau cyffredin

Mae'r cwestiynau cyffredin hyn yn cael eu diweddaru'n rheolaidd i sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cysylltwch â datblygucymwysterau@cbac.co.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Gallwch ein dilyn hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol: