Cydymffurfiaeth

Mae eich holl waith caled wedi bod yn arwain at y diwrnod hwn – Diwrnod yr Arholiad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cynllunio ymlaen llaw, yn gwybod beth i'w wneud a beth i beidio â'i wneud, a'ch bod chi’n barod i wneud eich gorau glas. Pob lwc i chi! 

  • Byddwch yn barod
  • Awgrymiadau diwrnod yr arholiad
  • Ar ôl eich arholiad