Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol newydd i'w haddysgu o fis Medi 2022

Rydym wedi bod yn gweithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc eraill i adolygu a diweddaru ein cyfres o Ddyfarniadau Galwedigaethol Cyfnod Allweddol 4, gan ystyried adborth a dderbyniwyd gennych chi a mynd i'r afael â newidiadau i bolisïau'r Llywodraeth a'r rheoleiddwyr ar yr un pryd.

 

Wrth ailddatblygu'r cymwysterau hyn, rydym wedi gofalu ein bod yn cadw'r elfennau sy'n bwysig i chi, gan gynnwys:

Ar yr un pryd, rydym wedi gwneud newidiadau i gefnogi cyflawniad a dilyniant myfyrwyr gan gynnwys cyflwyno asesiadau di-arholiad seiliedig ar farciau sy'n gyfadferol o fewn ac ar draws unedau.

 

Byddwn yn cyflwyno manylebau newydd neu fanylebau wedi'u hadnewyddu yn y meysydd pwnc canlynol.

Yn ogystal, mae ein Dyfarniadau Galwedigaethol mewn Twristiaeth ac Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig yn dal i fod ar gael.

 

Eisiau gwybod mwy?

 

Gallwch wylio ein gweminar isod i gael mwy o wybodaeth am ein cymwysterau newydd. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o'r sleidiau yma.