Lefel 1/2 Dyfarniadau Galwedigaethol newydd i'w haddysgu o fis Medi 2022

Rydym wedi bod yn gweithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc eraill i adolygu a diweddaru ein cyfres o Ddyfarniadau Galwedigaethol Cyfnod Allweddol 4, gan ystyried adborth a dderbyniwyd gennych chi a mynd i'r afael â newidiadau i bolisïau'r Llywodraeth a'r rheoleiddwyr ar yr un pryd.

 

Wrth ailddatblygu'r cymwysterau hyn, rydym wedi gofalu ein bod yn cadw'r elfennau sy'n bwysig i chi, gan gynnwys:

Ar yr un pryd, rydym wedi gwneud newidiadau i gefnogi cyflawniad a dilyniant myfyrwyr gan gynnwys cyflwyno asesiadau di-arholiad seiliedig ar farciau sy'n gyfadferol o fewn ac ar draws unedau.

 

Byddwn yn cyflwyno manylebau newydd neu fanylebau wedi'u hadnewyddu yn y meysydd pwnc canlynol.

Cymhwyster Manyleb DAE Drafft

Busnes Adwerthu

Manyleb Ddrafft

Uned 2

Uned 3

Celfyddydau Perfformio Manyleb Ddrafft

Uned 1

Uned 2

Uned 3

Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

Manyleb Ddrafft

Uned 2

Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Ffrangeg)

   

Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Almaeneg)

   

Cyfathrebu Busnes Byd-eang (Sbaeneg)

   

Gweithredu Digwyddiadau

Manyleb Ddrafft Uned 2

Lletygarwch ac Arlwyo

Manyleb Ddrafft Uned 2
Peirianneg

Manyleb Ddrafft

Uned 1

Uned 2

TGCh

Manyleb Ddrafft

Uned 2

Yn ogystal, mae ein Dyfarniadau Galwedigaethol mewn Twristiaeth ac Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig yn dal i fod ar gael.

 

Archebwch eich lle yn rhad ac am ddim ar un o'n digwyddiadau lansio 

Cymhwyster Dyddiad  
Busnes Adwerthu 22 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Celfyddydau Perfformio 30 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi 21 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Cyfathrebu Busnes Byd-eang 30 Tachwedd Archebwch eich lle
Gweithredu Digwyddiadau 29 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Lletygarwch ac Arlwyo 22 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
Peirianneg 30 Medi Gwylio recordiad o'r weminar
TGCh 22 Medi Gwylio recordiad o'r weminar

Eisiau gwybod mwy?

 

Gallwch wylio ein gweminar isod i gael mwy o wybodaeth am ein cymwysterau newydd. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o'r sleidiau yma a darllen ein cwestiynau cyffredin yma