Cyfrannu at ddiwygio ein cymwysterau lefel 3

Ar hyn o bryd rydym yn diwygio ein cymwysterau cymhwysol mewn Troseddeg, Gwyddor Bwyd a Maeth, a Gwyddor Feddygol.

 

Wedi'u hanelu at ddysgwyr ôl-16 mewn addysg llawn amser, mae ein cymwysterau cymhwysol wedi'u cynllunio i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol a sgiliau ymarferol trwy ddysgu cymhwysol h.y. trwy gyd-destunau pwrpasol sy'n gysylltiedig â sector neu faes pwnc.

 

Mae'r cymwysterau newydd hyn yn cael eu datblygu i fodloni'r gofynion ar gyfer cymwysterau academaidd amgen a fydd ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2025 neu 2026, yn dibynnu ar y pwnc. Darllenwch fwy am bob pwnc a darganfod sut gallwch gymryd rhan isod.

Cymerwch ran

 

Gallwch gymryd rhan yn y gwaith o ddiwygio ein cymwysterau Troseddeg, Gwyddor Bwyd a Maeth, ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn sawl ffordd:

Ymateb i'n hymgynghoriadau

 

Byddwn yn ymgynghori ar ein cynigion cymwysterau yn ddiweddarach yn ystod tymor yr hydref. Cofrestrwch i'n diweddariadau pwnc i gael gwybod pryd y bydd ymgynghoriad pwnc yn mynd yn fyw.