Llinell Amser: Cyfres Arholiadau Ionawr a Haf

Cyfres Arholiadau Ionawr
Tachwedd 2023
 • CBAC i gysylltu â chanolfannau i rannu rhestr o gofrestriadau myfyrwyr ar gyfer y cymwysterau dan sylw
 • Canolfannau i sicrhau bod y data cofrestriadau myfyrwyr yn gywir ac i gadarnhau hynny drwy'r cyswllt datganiad y ganolfan erbyn 01/12/2023
Rhagfyr 2023
 • Canolfannau i gyflwyno marciau ar gyfer unedau wedi'u Hasesu'n Fewnol cyfres Ionawr erbyn 10/12/2023
Ionawr 2024
 • Cyfnod Arholiadau ac Asesu Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol – gweler yr amserlen yma
Mawrth 2024
 • Diwrnod Canlyniadau'r Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol ar 07/03/2024 – mwy o fanylion i'w cael yma 
Cyfres Arholiadau'r Haf
Chwefror 2024
 • Canolfannau i gyflwyno cofrestriadau erbyn 21/02/2024
Mawrth 2024
 • Canolfannau i gyflwyno newidiadau i gofrestriadau erbyn 18/03/2024
Ebrill 2024
 • CBAC i gysylltu â chanolfannau i rannu rhestr o gofrestriadau myfyrwyr ar gyfer y cymwysterau dan sylw
 • Canolfannau i sicrhau bod y data cofrestriadau myfyrwyr yn gywir ac i gadarnhau hynny drwy'r cyswllt datganiad y ganolfan erbyn 26/04/2024
Mai 2024
 • Canolfannau i gyflwyno marciau'r unedau wedi'u Hasesu'n Fewnol ar gyfer y gyfres Haf erbyn 15/05/2024
 • Gwiriad yn ystod y tymor: CBAC i gysylltu â chanolfannau i rannu rhestr wedi'i diweddaru o gofrestriadau myfyrwyr
 • Canolfannau i sicrhau bod y data cofrestriadau myfyrwyr yn gywir ac i gadarnhau hynny drwy'r cyswllt datganiad y ganolfan erbyn 31/05/2024
Mehefin 2024
 • Cyfnod Arholiadau ac Asesu Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol – gweler yr amserlen yma
 • Gwiriad yn ystod y tymor: CBAC i gysylltu â chanolfannau i rannu rhestr wedi'i diweddaru o gofrestriadau myfyrwyr os nad ydyn nhw wedi'u cadarnhau ym mis Mai
 • Canolfannau i sicrhau bod y data cofrestriadau myfyrwyr yn gywir ac i gadarnhau hynny drwy'r cyswllt datganiad y ganolfan erbyn 17/06/2024
Awst 2024
 • Diwrnod y Canlyniadau Lefel 3: 15/08/2024
 • Diwrnod y Canlyniadau Lefel 1/2: 22/08/2024