Llinell Amser: Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio

Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio 

Ebrill 2024

 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid gwreiddiol i ganolfannau ar 08/04/2024 
 • Canolfannau i lenwi a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 24/04/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill o 25/04/2024 

Mai 2024

 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i ganolfannau ar 13/05/2024 

Mehefin 2024

 • Canolfannau gyda chofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i gwblhau a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 03/06/2024 
 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i ganolfannau ar 04/06/2024 
 • CBAC i fynd ar ôl unrhyw ganolfannau sydd â datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill o 04/06/2024 
 • Canolfannau gyda chofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i gwblhau a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 17/06/2024 
 • Dyddiad cau cyflwyno Asesiad Mewnol Canolfannau (IAMIS) ac uwchlwytho samplau o dystiolaeth erbyn 18/06/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â chanlyniadau IAMIS sydd yn weddill ar 26/06/2024 

Gorffennaf 2024

 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau gyda samplau tystiolaeth sydd yn weddill erbyn 03/07/2024 
 • CBAC yn gofyn am samplau ychwanegol / ail samplau o waith i'w huwchlwytho i gynorthwyo â’r broses cymedroli allanol o 08/07/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â chanlyniadau sydd yn weddill ar IAMIS am y tro olaf cyn uwchgyfeirio ar 15/07/2024 
 • Unrhyw faterion ynghylch datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill, sgriptiau coll, cyflwyno asesiad mewnol neu uwchgyfeirio wedi’u datrys erbyn 15/07/2024 

Awst 2024

 • Canolfannau yn rhyddhau canlyniadau Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol i ymgeiswyr ar 15/08/2024