Llinell Amser: Lefel 1 Lladin

Lefel 1 Lladin  

Ebrill 2024

 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid gwreiddiol i ganolfannau ar 08/04/2024 
 • Canolfannau i lenwi a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 24/04/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill o 25/04/2024 

Mai 2024

 • Dyddiad cau cyflwyno Asesiad Mewnol Canolfannau (IAMIS) ac uwchlwytho samplau o dystiolaeth erbyn 05/05/2024 
 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i ganolfannau ar 13/05/2024  
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau gyda samplau tystiolaeth sydd yn weddill erbyn 20/05/2024  
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau gyda sgriptiau coll   o 21/05/2024 (gweithgaredd parhaus hyd at 19/07/2024)  
 • CBAC yn gofyn am samplau ychwanegol / ail samplau o waith i'w huwchlwytho i gynorthwyo â’r broses cymedroli allanol o 20/05/2024 

Mehefin 2024

 • Canolfannau gyda chofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i gwblhau a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 03/06/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill o 04/06/2024  
 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i ganolfannau ar 04/06/2024  
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â chanlyniadau sydd yn weddill ar IAMIS am y tro olaf cyn uwchgyfeirio ar 17/06/2024  
 • Canolfannau i lenwi a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan (ar yr amod bod yr holl wybodaeth mewn trefn) erbyn 17/06/2024  

Gorffennaf 2024

 • Unrhyw faterion ynghylch datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill, sgriptiau coll, cyflwyno asesiad mewnol neu uwchgyfeirio wedi’u datrys erbyn 15/07/2024  
 • Canolfannau yn rhyddhau canlyniadau Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol i ymgeiswyr ar 22/08/2024