Llinell Amser : Lefel 1 / 2 Dyfarniadau Galwedigaethol a Thechnegol

Lefel 1 / 2 Dyfarniadau Galwedigaethol a Thechnegol 

Ebrill 2024

 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid gwreiddiol i ganolfannau ar 08/04/2024 
 • Canolfannau i lenwi a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 24/04/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill o 25/04/2024 

Mai 2024

 • Dyddiad cau cyflwyno Asesiad Mewnol Canolfannau (IAMIS) ac uwchlwytho samplau o dystiolaeth erbyn 05/05/2024 
 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i ganolfannau ar 13/05/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â chanlyniadau IAMIS sydd yn weddill ar 13/05/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â samplau o dystiolaeth yn weddill erbyn 20/05/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â sgriptiau coll o 21/05/2024 
 • CBAC yn gofyn am samplau ychwanegol / ail samplau o waith i'w huwchlwytho i gynorthwyo â’r broses cymedroli allanol o 20/05/2024 

Mehefin 2024

 • Canolfannau gyda chofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i gwblhau a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 03/06/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill o 04/06/2024 
 • CBAC i gyflwyno cofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i ganolfannau ar 04/06/2024 
 • CBAC i ddilyn unrhyw ganolfannau sydd â chanlyniadau sydd yn weddill ar IAMIS am y tro olaf cyn uwchgyfeirio ar 17/06/2024 
 • Canolfannau gyda chofrestriadau cyfnewid wedi'u diweddaru i gwblhau a llofnodi ffurflen datganiad Pennaeth y Ganolfan erbyn 17/06/2024 

Gorffennaf 2024

 • Unrhyw faterion ynghylch datganiadau Pennaeth y Ganolfan sydd yn weddill, sgriptiau coll, cyflwyno asesiad mewnol neu uwchgyfeirio wedi’u datrys erbyn 15/07/2024 

Awst 2024

 • Canolfannau yn rhyddhau canlyniadau Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol i ymgeiswyr ar 22/08/2024