Ymgeiswyr Preifat

Ymgeiswyr preifat yw ymgeiswyr sy'n dilyn cwrs astudio yn annibynnol ond sy'n sefyll arholiad ac/neu asesiad yn un o ganolfannau arholiadau cymeradwy CBAC (ysgol neu goleg). Mae ymgeiswyr preifat yn gyfrifol am wneud trefniadau priodol ag ysgol neu goleg sy'n barod i:

 

(a) cynnal yr arholiad yn y modd angenrheidiol;

(b) cynnal, goruchwylio, marcio a dilysu unrhyw unedau/cydrannau di-arholiad

 

Dylai ymgeiswyr preifat ddod o hyd i ysgol/coleg cyn iddyn nhw ddechrau ar eu hastudiaethau. Dim ond cofrestriadau gan ymgeiswyr sydd eisoes wedi dod i drefniant y gallwn ni eu derbyn.

 

Mae'r CGC wedi cyhoeddi rhestr o ganolfannau a fydd yn derbyn ymgeiswyr preifat ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch. Fodd bynnag, gallwch weithio gydag unrhyw ganolfan sy'n derbyn cofrestriadau ymgeiswyr preifat, nid oes rhaid iddynt fod ar y rhestr. Os ydych yn cael anhawster dod o hyd i ysgol/coleg yn eich ardal, byddem yn eich cynghori i gysylltu â'ch Awdurdod Addysg Lleol am gyngor.

 

Mae gwybodaeth bellach ynghylch gweithdrefnau ar gyfer ymgeiswyr preifat ar gael yn y llyfryn hwn.

 

Mehefin 2022

 

Cyhoeddodd Cymwysterau Cymru wybodaeth i ymgeiswyr preifat am drefniadau arholiadau ac asesiadau yn 2022 sydd i’w gweld yma.

 

Mae manylion ein trefniadau CBAC o ran cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a galwedigaethol i’w gweld yma. Mae manylion am Wybodaeth Ymlaen Llaw ac adnoddau eraill hefyd ar gael yn adran Cymwysterau y wefan hon.