Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru

Cymerwch ran - eich cyfle chi i gyfrannu at lunio'r cymhwyster newydd cyffrous hwn

 

Rydym yn dal i chwilio am ddysgwyr i ymuno â'n Grŵp Cynghori Dysgwyr.

 

Pam ddylech chi gymryd rhan?

  • Datblygu eich sgiliau meddwl beirniadol a chyfathrebu
  • Ymwneud â dyfodol addysg yng Nghymru
  • Profiad gwych i'w ychwanegu at eich CV neu ddatganiad personol
Darganfod mwy  
Ymunwch â'r Grŵp Cynghori ar Ddatblygu i Ddysgwyr Ar agor i geisiadau

Trosolwg o gymhwyster newydd Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru

 

Bydd cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru newydd yn seiliedig ar benderfyniadau allweddol a ddeilliodd o ymgynghoriad Cymwysterau Cymru:

  • Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch bresennol yn cael ei thynnu. Bydd dyfarniad terfynol y cymhwyster yn Haf 2024.
  • Bydd cymhwyster Lefel 3 newydd yn cael ei gyflwyno i gymryd lle'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch. Bydd ar gael i ddysgwyr o fis Medi 2023, ac fe’i dyfernir am y tro cyntaf yn Haf 2025.
  • Bydd maint a gofynion y cymhwyster newydd yn gywerth â Safon Uwch a bydd yn cael ei raddio A*-E.
  • Bydd y cymhwyster newydd ar gael fel cymhwyster annibynnol y gellir ei gymryd ochr yn ochr â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol eraill fel rhan o raglen ddysgu amrywiol.

Gwyliwch ein fideo rhagarweiniol yma yna llenwch ein holiadur fel y gallwn ystyried eich safbwyntiau.