Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru

Rydym wrth ein boddau ein bod wedi ennill y tendr ar gyfer datblygu’r cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru newydd sydd i'w addysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2023.

 

Byddwn yn defnyddio'r dudalen hon i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiad y cymhwyster cyffrous ac arloesol hwn.

 

Bydd cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru newydd yn seiliedig ar benderfyniadau allweddol a ddeilliodd o ymgynghoriad Cymwysterau Cymru:

  • Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch bresennol yn cael ei thynnu. Bydd dyfarniad terfynol y cymhwyster yn Haf 2024.
  • Bydd cymhwyster Lefel 3 newydd yn cael ei gyflwyno i gymryd lle'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch. Bydd ar gael i ddysgwyr o fis Medi 2023, ac fe’i dyfernir am y tro cyntaf yn Haf 2025.
  • Bydd maint a gofynion y cymhwyster newydd yn gywerth â Safon Uwch a bydd yn cael ei raddio A*-E.
  • Bydd y cymhwyster newydd ar gael fel cymhwyster annibynnol y gellir ei gymryd ochr yn ochr â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol eraill fel rhan o raglen ddysgu amrywiol.

 

Gweithdai cwmpasu

 

Ni fyddwn ni’n datblygu'r cymhwyster newydd hwn ar ein pennau ein hunain.  Rydym am glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad y cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys athrawon, dysgwyr, rhieni, gofalwyr, darparwyr dysgu, prifysgolion a chyflogwyr.

 

Cofrestrwch ar gyfer un o'n gweithdai cwmpasu i glywed am ein gweledigaeth ar gyfer y cymhwyster a chael cyfle i roi adborth ar ein cynigion gyda'ch syniadau.

 

Cofrestrwch nawr >


Rydym hefyd yn cynnal holiadur cwmpasu ochr yn ochr â'n gweithdai.

Gwyliwch ein fideo rhagarweiniol yma yna llenwch ein holiadur fel y gallwn ystyried eich safbwyntiau.