Polisïau

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein polisïau, sy'n sail i'r ffordd yr ydym yn gweithio ac yn gweithredu fel sefydliad, yn agored, yn gynhwysol, ac yn adeiladu ar arfer gorau.

 

Bwlch Cyflog rhwng y rhywiau

 

Camymddwyn

 

Cynllun Iaith Gymraeg

 

Data Personol Dysgwyr ar gyfer Cyfres Arholiadau Haf 2020

 

Datganiad Caethwasiaeth Fodern

 

Perthnasoedd â Chyhoeddwyr

 

Polisi Cwynion

 

Polisi Cyhoeddi

 

Polisi Cymeradwyo

 

Meini Prawf Cymeradwyo

 

Ffurflen Gais am Gymeradwyaeth

 

Polisi Diogelu

 

Polisi Gwarchod Data

 

Polisi Preifatrwydd