Gweithio Gyda Ni

Rydym yn cyflogi mwy na 450 o unigolion amrywiol, medrus a gwybodus, ac mae pob un ohonynt yn gweithio hyd eithaf eu gallu i ddarparu gwasanaethau o safon i bob rhanddeiliad. Mae ein hamgylchedd gwaith yn seiliedig ar egwyddorion gonestrwydd, cydraddoldeb a thegwch. Ymfalchïwn yn ein cyd-berthnasau gwaith sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth, gan alluogi i'r sefydliad ffynnu a bod yn llwyddiannus. 

 

Achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl

 

Rydym wedi cael ein cydnabod am ein hymrwymiad i wneud CBAC yn lle gwych i weithio.  Rydym yn falch iawn o rannu ein bod wedi cyflawni'r achrediad safonol Buddsoddwyr mewn Pobl ym mis Rhagfyr 2021.

 

  • Swyddi Gwag Cyfredol
  • Rolau Cefnogi Dros Dro – Haf 2024
  • Ein Gwerthoedd
  • Buddion
  • Cyfleoedd eraill
Adnoddau Dynol
Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch swydd wag neu o amgylch y broses recriwtio, cysylltwch â'n hadran Adnoddau Dynol.
local_phone 02920 265 (015 / 189 / 365)