Bagloriaeth Cymru

Deall Bagloriaeth Cymru

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn unigryw i Gymru.  

 

Mae'n helpu i baratoi myfyrwyr rhwng 14 a 19 oed ar gyfer y byd gwaith, ar gyfer astudio ymhellach ac ar gyfer bywyd.

 

Caiff cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodedig o gymwysterau.

 

Tystysgrif Her Sgiliau, sef cymhwyster arloesol sy'n seiliedig ar sgiliau, sydd wrth wraidd Bagloriaeth Cymru.

 

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch pam y dylai ysgolion a Cholegau AB fabwysiadu Tystysgrif Bagloriaeth Cymru a Her Sgiliau yn gyffredinol.

  • Dogfennau Gweinyddol
  • Swyddogion Cefnogaeth Rhanbarthol
Sally Griffiths
Uwch Swyddog Bagloriaeth Cymru Officer (Ymholiadau Gweithredol)
local_phone 029 2026 5014
Llinos Griffiths
Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Cydlynydd
local_phone 029 2026 5096
Caroline Morgan
Rheolwr Framwaith Bagloriaeth Cymru
local_phone 029 2026 5319
Sara Davies
Swyddog Bagloriaeth Cymru CA4 Cenedlaethol/Sylfaen
local_phone 029 2026 5191
Nia Williams
Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
local_phone 029 2026 5338