TGAU Saesneg Iaith

new_releases

Tachwedd 2022: Gwybodaeth ymlaen llaw - ar gael isod

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Mae'r cymhwyster TGAU Saesneg Iaith hwn yn annog dull cyfun o ran llafaredd, darllen ac ysgrifennu fel bod gwaith ysgrifenedig a llafaredd yn cael eu hysgogi gan brofiadau darllen.  

Bydd pob testun yn yr arholiad 'heb ei weld', hynny yw, ni fydd y dysgwyr wedi astudio testunau'r arholiad yn ystod y cwrs. Bydd TGAU Saesneg Iaith yn canolbwyntio'n bennaf ar agweddau ymarferol iaith.  

Dylid ystyried y term 'ymarferol' yma yn yr ystyr eang o ddarparu'r sgiliau a'r galluoedd y mae eu hangen ar ddysgwyr i gyflawni rolau gweithredol a chyfrifol yn eu cymunedau, mewn bywyd bob dydd, y gweithle ac mewn lleoliadau addysgol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhowch hwb i'ch addysgu gyda strategaethau Dysgu Cyfunol.

Darganfyddwch fwy yn y fideo isod:

 

 

Edrychwch ar ein dewis llawn o adnoddau digidol RHAD AC AM DDIM!

 

Datgloi potensial eich dysgwyr gydag ystod drawiadol o adnoddau digidol, offer addysgu a deunyddiau AM DDIM.

 

Gweld Adnoddau

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Gweminarau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Guy Melhuish
Oes gennych chi gwestiwn?
Guy Melhuish ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4289
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Matt Oatley
Phone icon (Welsh) 029 2240 4289
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Hywel Evans
Phone icon (Welsh) 029 2240 4289
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Guy Melhuish
Dyddiadau Allweddol
2022
18
Awst
Summer 2022 Series: Results published
25
Awst
Diwrnod Canlyniadau TGAU 2022