TGAU Iaith a Llenyddiaeth Saesneg - Dysgu o 2025

new_releases
Dysgu Proffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, ewch i'r dudalen Dysgu Proffesiynol yma.

new_releases

Ar y cam hwn yn y broses gymeradwyo, nid oes digon o sicrwydd ar draws y testunau ar gyfer uned 2 na’r flodeugerdd ffeithiol er mwyn i ni allu cyhoeddi’r wybodaeth hon ochr yn ochr â’r fanyleb ddrafft gan y gallai fod yn gamarweiniol i athrawon. Pan fyddwn yn gallu cyhoeddi’r wybodaeth hon yn hyderus, byddwn ni’n gwneud hynny.

Dysgu: Medi 2025
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Bydd y cymhwyster TGAU Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru drwy:

 • Gefnogi'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan roi cyfle i ddysgwyr wneud y canlynol:
  • datblygu eu dealltwriaeth, eu hempathi a'u gallu i ymateb a chyfryngu'n
  • effeithiol
  • rhyngweithio, archwilio syniadau, mynegi safbwyntiau, gwybodaeth a
  • dealltwriaeth a meithrin perthnasoedd
  • profi ac ymateb i amrywiaeth o lenyddiaeth amrywiol sy’n cynnig
  • mewnwelediad i ddiwylliant, pobl a hanes Cymru yn ogystal â’r byd ehangach
  • tanio dychymyg a chreadigrwydd.
 • Cefnogi'r egwyddorion cynnydd, gan roi cyfle i ddysgwyr wneud y canlynol:
  • adeiladu ar eu sgiliau ieithyddol
  • tyfu'n holistaidd o ran eu dealltwriaeth a'u defnydd pwrpasol o ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
  • cymhwyso eu dealltwriaeth o gysyniadau ieithyddol
  • addasu a thrin iaith er mwyn cyfathrebu'n effeithiol ag ystod o wahanol gynulleidfaoedd
  • datblygu sgiliau derbyn, dehongli a mynegi iaith
  • trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau presennol i gyd-destunau newydd gan gynnwys agweddau cymdeithasol a diwylliannol iaith.
 • Cefnogi'r ystyriaethau allweddol ar gyfer datblygiad iaith a dewis llenyddiaeth, gan roi cyfle i ddysgwyr wneud y canlynol:
  • profi ysgogiadau perthnasol, cyffrous, dilys a heriol er mwyn ysbrydoli siarad ac ysgrifennu pwrpasol
  • profi cyfoeth o lenyddiaeth
keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
Oes gennych chi gwestiwn?
Swyddog Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Kirsten Wilcock
Phone icon (Welsh) 029 2240 4289
Swyddog Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Guy Melhuish
Phone icon (Welsh) 029 2240 4291
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Gor
Cyhoeddi Manyleb Ddrafft
30
Medi
Cyhoeddi Manyleb wedi'i chymeradwyo
19
Rhag
Cyhoeddi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol