TGAU Saesneg Iaith

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
GCSE English Language Specification
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae'r cymhwyster TGAU Saesneg Iaith hwn yn annog dull cyfun o ran llafaredd, darllen ac ysgrifennu fel bod gwaith ysgrifenedig a llafaredd yn cael eu hysgogi gan brofiadau darllen.  

Bydd pob testun yn yr arholiad 'heb ei weld', hynny yw, ni fydd y dysgwyr wedi astudio testunau'r arholiad yn ystod y cwrs. Bydd TGAU Saesneg Iaith yn canolbwyntio'n bennaf ar agweddau ymarferol iaith.  

Dylid ystyried y term 'ymarferol' yma yn yr ystyr eang o ddarparu'r sgiliau a'r galluoedd y mae eu hangen ar ddysgwyr i gyflawni rolau gweithredol a chyfrifol yn eu cymunedau, mewn bywyd bob dydd, y gweithle ac mewn lleoliadau addysgol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau
 • Gweminarau
Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol sydd ar ddod
WJEC and Eduqas GCE English Language: Assessing analysis and evaluation skills - moving from 'sound' to 'perceptive' (Wales & England Centres)
Online - 10/11/2020 16:00:00
WJEC and Eduqas GCE English Language: Using comparative judgement approaches for consistent assessment (Wales & England Centres)
Online - 17/11/2020 16:00:00
WJEC and Eduqas GCE English Language: What good creative writing looks like - understanding AO5 banded qualifiers (Wales & England Centres)
Online - 25/11/2020 16:00:00
WJEC GCE English Language and Literature: making connections between texts - AO4
Online - 25/02/2021 16:00:00
WJEC GCE English Language and Literature: preparing for the summer 2021 exam series
Online - 10/11/2020 16:00:00
WJEC GCE English Language and Literature: responding to an extract from Shakespeare
Online - 15/12/2020 16:00:00
WJEC GCE English Literature: preparing for the summer 2021 exam series
Online - 15/10/2020 15:00:00
WJEC GCE English Literature: Teaching and Assessing Drama
Online - 04/11/2020 16:00:00
WJEC GCE English Literature: teaching and assessing poetry
Online - 10/02/2021 16:00:00
WJEC GCSE English Language: Developing reading resilience for Section A
Online - 07/10/2020 15:00:00
WJEC GCSE English Language: Examination review November 2019
Online - 21/10/2020 15:00:00
WJEC GCSE English Language: Improving written accuracy for Section B
Online - 14/10/2020 15:00:00
WJEC GCSE English Literature: January 2021 Assessment Review
Online - 09/03/2021 15:30:00

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

Datblygu Iaith Saesneg

 

Gweminar: Teaching the novel and unseen prose

 

Gweminar: Teaching grammar

 

Webinar: Cognitive acceleration

 

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Interner Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Guy Melhuish
Oes gennych chi gwestiwn?
Guy Melhuish ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Matt Oatley
Phone icon (Welsh) 029 2240 4289
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Lewis Beecham
Phone icon (Welsh) 029 2240 4289
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Guy Melhuish