TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg - Rhifedd

new_releases
Gallech ennill o leiaf £1,000 yn arholi gyda ni dros yr Haf!*

Cyflwynwch gais nawr ac ymunwch â'n tîm o arholwyr.

*Gan ddibynnu ar y pwnc, ac yn seiliedig ar farcio dyraniad llawn a chwblhau'r hyfforddiant (y cewch eich talu amdano).

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Bydd y fanyleb TGAU Mathemateg, a TGAU Mathemateg - Rhifedd,  yn annog dysgwyr i gael eu hysbrydoli, eu symud a'u herio drwy ddilyn cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil.  

Bydd yn helpu dysgwyr i ddatblygu hyder mewn mathemateg ac agwedd gadarnhaol tuag at fathemateg ac i sylweddoli pa mor bwysig a pherthnasol yw mathemateg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas. Bydd yn galluogi'r dysgwyr i werthfawrogi cydlyniad, creadigrwydd, ceinder a grym mathemateg. 

 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of John Williams
Oes gennych chi gwestiwn?
John Williams ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Ryan Walters
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
John Williams
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Mai
Mathemateg - Rhifedd Arholiad Uned 1
16
Mai
Mathemateg Arholiad Uned 1
03
Meh
Mathemateg - Rhifedd Arholiad Uned 2