TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg - Rhifedd

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
TGAU Mathemateg Manyleb - Diwygiedig
TGAU Mathemateg Rhifedd Manyleb - Diwygiedig
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Bydd y fanyleb TGAU Mathemateg, a TGAU Mathemateg - Rhifedd,  yn annog dysgwyr i gael eu hysbrydoli, eu symud a'u herio drwy ddilyn cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil.  

Bydd yn helpu dysgwyr i ddatblygu hyder mewn mathemateg ac agwedd gadarnhaol tuag at fathemateg ac i sylweddoli pa mor bwysig a pherthnasol yw mathemateg yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas. Bydd yn galluogi'r dysgwyr i werthfawrogi cydlyniad, creadigrwydd, ceinder a grym mathemateg. 

 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Gweminarau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer diweddariadau i dderbyn y dyddiadau pan fyddant yn cael eu rhyddhau.

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

TGAU Mathemateg a Rhifedd - Paratoi ar gyfer Asesiadau

photo of John Williams
Oes gennych chi gwestiwn?
John Williams ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Sophie Gibbs
Phone icon (Welsh) 029 2240 4251
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
John Williams
Dyddiadau Allweddol
2022
25
Awst
Diwrnod Canlyniadau TGAU 2022