TGAU Hanes

Dysgu: Medi 2017
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein
 

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC TGAU HANES Oes Elisabeth 1558–1603 a Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad 1930–1951 Student eTextbook (WJEC GCSE The Elizabethan Age 1558-1603 and Depression, War and Recovery 1930-1951 Student eTextbook Welsh-language edition) 9781510436381 R. Paul Evans, Steven May
CBAC TGAU HANES Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid 1919–1939 ac UDA: Gwlad Gwahaniaethau 1910–1929 Whiteboard eTextbook (WJEC GCSE Germany in Transition 1919-1939 and The USA A Nation of Contrasts 1910-1929 Whiteboard eTextbook Welsh-language edition) 9781510436459 Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans
CBAC TGAU HANES Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid 1919–1939 ac UDA: Gwlad Gwahaniaethau 1910–1929 9781510417144 Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans
CBAC TGAU HANES Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid 1919–1939 ac UDA: Gwlad Gwahaniaethau 1910–1929 Student eTextbook (WJEC GCSE Germany in Transition 1919-1939 and The USA A Nation of Contrasts 1910-1929 Student eTextbook Welsh-language edition) 9781510436442 Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans
CBAC TGAU HANES Newidiadau ym maes Iechyd a Meddygaeth tua 1340 hyd heddiw Whiteboard eTextbook (WJEC GCSE History Changes in Health and Medicine c.1340 to the present day Whiteboard eTextbook Welsh-language edition) 9781510446960 R. Paul Evans, Alf Wilkinson
CBAC TGAU Hanes: Trosedd a Chosb (CAA) 9781845216801 R. Paul Evans
CBAC TGAU Hanes: Newidiadau mewn Iechyd a Meddygaeth 9781510435216 R. Paul Evans, Alf Wilkinson
CBAC TGAU HANES Newidiadau ym maes Iechyd a Meddygaeth tua 1340 hyd heddiw Student eTextbook (WJEC GCSE History Changes in Health and Medicine c.1340 to the present day Student eTextbook Welsh-language edition) 9781510446953 R. Paul Evans, Alf Wilkinson

WJEC/CBAC TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

CBAC Hanes: Llyfr Adolygu 9781510458673 R. Paul Evans
CBAC TGAU HANES (WJEC GCSE History) Dynamic Learning Package 9781510436466  

 

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Neil Evans
Oes gennych chi gwestiwn?
Neil Evans ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4278
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Kerri David
Phone icon (Welsh) 029 2240 4278
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Neil Evans
Dyddiadau Allweddol
2024
22
Awst
Diwrnod Canlyniadau