TGAU Cymraeg Ail Iaith

new_releases
Gwybodaeth ymlaen llaw - addasiadau - haf 2022

Gellir dod o hyd i wybodaeth ymlaen llaw ar gyfer y pwnc hwn o dan Addasiadau Haf 2022 isod. Gallwch hefyd ddarllen ein Llyfrynnau Addasu TGAU a Safon Uwch yma.

new_releases
Haf 2022: Asesiadau llafar

Oherwydd bod nifer yr achosion o Covid-19 yn codi mewn ysgolion a cholegau, mae CBAC wedi darparu manylion trefniadau wrth gefn ar gyfer canolfannau sy'n cynnal asesiadau llafar TGAU Cymraeg Ail Iaith i swyddogion arholiadau.

new_releases
E-gyflwyno trwy SURPASS

Mae’r pwnc hwn yn defnyddio e-gyflwyno trwy SURPASS. I gael gwybodaeth am e-gyflwyno a fideo arweiniad i’r broses o lwytho ffeiliau i fyny, ewch i’n tudalen e-gyflwyno.

Dysgu: Tach 2017
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
TGAU Cymraeg Ail Iaith Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Bydd ein manyleb TGAU Cymraeg Ail Iaith yn galluogi dysgwyr i ddeall a defnyddio'r iaith at amrywiaeth o bwrpasau a chynulleidfaoedd. 

Bydd yn datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith y dysgwyr fel y gallant gyfathrebu a rhyngweithio'n hyderus a digymell mewn sefyllfaoedd perthnasol a chyd-destunau penodedig. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhowch hwb i'ch addysgu gyda strategaethau Dysgu Cyfunol.

Darganfyddwch fwy yn y fideo isod:

 

 

Edrychwch ar ein dewis llawn o adnoddau digidol RHAD AC AM DDIM!

 

Datgloi potensial eich dysgwyr gydag ystod drawiadol o adnoddau digidol, offer addysgu a deunyddiau AM DDIM.

 

Gweld Adnoddau

WJEC/CBAC TEITLAU WEDI'U CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Awdur/on

WJEC GCSE Cymraeg Ail Iaith Welsh 2nd Language: Revision Guide 978-1-911208-47-1 Enfys Thomas, Richard Roberts, Tina Thomas

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Gweminarau ar alw
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer diweddariadau i dderbyn y dyddiadau pan fyddant yn cael eu rhyddhau.

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

Cymraeg Ail Iaith - Briff

 

photo of Siân Llewelyn
Oes gennych chi gwestiwn?
Siân Llewelyn ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2026 5162
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cyswllt y Gymraeg
person_outline Amanda Griffiths
Phone icon (Welsh) 029 2026 5480
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Nia Morgan
Phone icon (Welsh) 029 2026 5192
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Siân Llewelyn
Dyddiadau Allweddol
2022
25
Awst
Diwrnod Canlyniadau TGAU 2022