TGAU Celf a Dylunio

new_releases
e-gyflwyno drwy’r Porth newydd

Bydd angen mynediad i IAMIS ar y personél yn y ganolfan sy’n gyfrifol am gyflwyno marciau asesiadau dan reolaeth a gwaith sampl. Bellach mae angen mewngofnodi i’r Porth newydd i wneud hyn.

 

Bydd Swyddogion Arholiadau a deiliaid cyfrifon Gweinyddu yn eich canolfan yn gallu gwneud hyn i chi, neu gallan nhw greu cyfrifon ‘Defnyddiwr’ gyda mynediad i IAMIS ar gyfer unigolion a enwebir yn eich canolfan e.e. athrawon neu arweinwyr adrannau.

 

Os bydd angen mynediad arnoch chi, cofiwch adael digon o amser i osod eich cyfrif/trefnu’r mynediad. Mae’n bwysig i chi hefyd wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno marciau a samplau yn unol â therfynau amser cyhoeddedig CBAC/Eduqas.

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
  • Dogfennau Allweddol
  • Trosolwg
  • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Mae ein manyleb TGAU Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu i'r myfyrwyr sy'n ddiddorol, heriol, cydlynol ac ystyrlon gydag elfen o hyblygrwydd sy'n cefnogi datblygu arfer creadigol mewn ffordd ddilyniannol a chynyddol.  

Drwy gyfrwng rhaglen astudio sy'n gwobrwyo ac yn ddeniadol, mae'r fanyleb hon yn ehangu profiad, yn datblygu'r dychymyg a sgiliau technegol, gan feithrin creadigrwydd a hybu datblygiad personol a chymdeithasol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Adnoddau Digidol

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

  • Cyrsiau i ddod
  • Cyrsiau ar alw
  • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Charmaine Cook
Oes gennych chi gwestiwn?
Charmaine Cook ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4304
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Sara Evans
Phone icon (Welsh) 029 2240 4304
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau hyfforddi.
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Charmaine Cook
Dyddiadau Allweddol
2024
31
Mai
Dyddiad mewnbynnu marciau
03
Meh
Safoni yn dechrau
05
Gor
Safoni yn gorffen