TGAU Celf a Dylunio - Dysgu o 2025

new_releases
Dysgu Proffesiynol

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Dysgu Proffesiynol ar gyfer y cymwysterau TGAU Gwneud-i-Gymru newydd, ewch i'r dudalen Dysgu Proffesiynol yma.

Dysgu: Medi 2025
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Bydd y cymhwyster TGAU Celf a Dylunio yn cefnogi'r Cwricwlwm i Gymru drwy wneud hyn:

 • Cefnogi'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, gan roi cyfle i'r dysgwyr
  • ddatblygu sgiliau a gwybodaeth artistig
  • ymateb a myfyrio fel artist ac fel cynulleidfa
  • datblygu eu hunaniaeth artistig eu hunain drwy arloesi a bod yn feiddgar
 • Cefnogi egwyddorion dilyniant drwy roi cyfle i ddysgwyr:
  • gysylltu â'r broses greadigol wrth archwilio ac arloesi
  • creu gwaith mwy soffistigedig
  • mireinio sgiliau a thechnegau
  • magu hyder a gwydnwch wrth roi a derbyn adborth
 • Cefnogi'r ystyriaethau allweddol ar gyfer Celf a Dylunio drwy roi cyfle i ddysgwyr:
  • arbrofi a datblygu gwaith drwy amrywiaeth o adnoddau, defnyddiau, technegau a phrosesau
  • llunio amrywiaeth o ganlyniadau a dangos ymateb personol a chreadigol.
keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Cyrsiau i ddod
 • Cyrsiau ar alw
photo of Charmaine Cook
Oes gennych chi gwestiwn?
Charmaine Cook ydw i
Phone icon (Welsh) 029 2240 4304
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Sara Evans
Phone icon (Welsh) 029 2240 4304
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Charmaine Cook
Dyddiadau Allweddol
2024
09
Gor
Cyhoeddi Manyleb Ddrafft
30
Medi
Cyhoeddi Manyleb wedi'i chymeradwyo
19
Rhag
Cyhoeddi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol