TGAU Celf a Dylunio

Dysgu: Medi 2016
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Cyn-Bapurau
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau
TGAU Celf a Dylunio Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Mae ein manyleb TGAU Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu i'r myfyrwyr sy'n ddiddorol, heriol, cydlynol ac ystyrlon gydag elfen o hyblygrwydd sy'n cefnogi datblygu arfer creadigol mewn ffordd ddilyniannol a chynyddol.  

Drwy gyfrwng rhaglen astudio sy'n gwobrwyo ac yn ddeniadol, mae'r fanyleb hon yn ehangu profiad, yn datblygu'r dychymyg a sgiliau technegol, gan feithrin creadigrwydd a hybu datblygiad personol a chymdeithasol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Adnoddau Digidol
  • Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

  • Cyrsiau
  • Deunyddiau

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Mari Bradbury
Oes gennych chi gwestiwn?
Mari Bradbury ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Sara Evans
Phone icon (Welsh) 029 2240 4304
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Mari Bradbury
Dyddiadau Allweddol
2020
20
Awst
Cyhoeddwyd y canlyniadau ar gyfer arholiadau Mehefin 2020