Yno i gefnogi ein cymunedau addysg
Rydyn ni, bwrdd arholi mwyaf Cymru, yn falch iawn ein bod ar gael i athrawon i ddarparu cefnogaeth arbenigol a chymwysterau i ymddiried ynddynt yn rhwydd – gan sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial.
format_quote
Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod arbennig o anodd i'n hathrawon a'n dysgwyr. Rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi chi, ac mae ein tîm yn parhau i weithio gyda'r rheolyddion a'r llywodraeth ar frys i sicrhau bod dysgwyr yn cael eu trin yn deg.
format_quote Neges gan Ian Morgan, Prif Weithredwr