Swyddi gwag penodiadau uwch

Teitl Swydd Dyddiad Cau
Penodi Uwch Gymedrolwr TGAU (CBAC) Hanes Uned 4 18 December 2023
Uwch Gymedrolwr, Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch, Project Cymuned Fyd-eang 12 Ionawr 2024

*Os oes gennych ddiddordeb yn rôl y Prif Arholwr, e-bostiwch penodedigion@cbac.co.uk am ffurflen gais

  • Manteision
  • Ydw i'n gymwys?
  • Y broses o wneud cais
  • Hyfforddiant a Chefnogaeth
Cysylltwch â ni
local_phone 029 2026 5457