TGAU wedi'i wneud i Gymru - Dysgu Proffesiynol

I gefnogi ein cyfres newydd o gymwysterau TGAU a chymwysterau cysylltiedig a wnaed i Gymru, rydym yn falch o gyhoeddi ein hamserlen newydd o gyfleoedd dysgu proffesiynol am ddim. Bydd y cyrsiau cenedlaethol hyn yn cael eu darparu gan ein Cynghorwyr Pwnc ar gyfer y llu cyntaf o gymwysterau, lle bydd yr addysgu'n dechrau o fis Medi 2025.

 

Dywedodd Nia Jones, Rheolwr Dysgu Proffesiynol: "Rydym yn falch o gynnig pecyn pwrpasol, cynhwysfawr o gyfleoedd dysgu proffesiynol ar-lein ac wyneb yn wyneb i athrawon ledled Cymru, gan eu galluogi i ddarparu ein cymwysterau newydd yn hyderus."