Pecyn Adborth Asesu 2024-25

Mae ein Pecyn Adborth Asesu ar gyfer 2024-25 yn gyfle i feithrin gwell dealltwriaeth o sut mae asesiadau'n cael eu marcio neu eu cymedroli.

 

Mae'r gyfres gyfannol hon o adnoddau a hyfforddiant yn cyfuno mynediad rhad ac am ddim at adroddiadau Uwch Arholwyr, sgriptiau wedi'u marcio, a sesiynau adborth asesu ar-lein, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddi wyneb yn wyneb dewisol â ffi.

 

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi – a'ch dysgwyr – elwa ar ein Pecyn Adborth Asesu: