Dweud eich dweud: TGAU wedi’u gwneud i Gymru a chymwysterau perthynol

Wrth i ni fynd ati i gyd-awduro cyfres newydd o gymwysterau TGAU a chymwysterau perthynol i ddysgwyr ledled Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr ymgynghoriad ar ein cynigion ar lefel uchel o ran strwythur a ffocws asesiad gyfer y pynciau isod bellach yn fyw.

Dweud eich dweud

 

Rydym yn awr yn ymgynghori ar ein hamlinelliadau o'r cymwysterau. Mae’r rhain wedi cael eu rhyddhau mewn dau swp:

 

Swp 1: 18 Hydref – 13 Tachwedd

Busnes

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Celf a Dylunio

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Cyfrifiadureg

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Cymraeg Craidd

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Cymraeg Craidd Ychwanegol

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Daearyddiaeth

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Drama

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Swp 2: 25 Hydref – 20 Tachwedd

Astudiaethau Crefyddol

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Bwyd a Maeth

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Cerddoriaeth

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth (unigol a dwyradd)

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Hanes

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Mathemateg a Rhifedd

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth (unigol a dwyradd)

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Y Gwyddorau (dwyradd)

Amlinelliad o'r Cymhwyster Dweud eich dweud

Byddwn yn dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad ac yn eu defnyddio i lywio unrhyw waith diwygio ar yr amlinelliadau o'r cymwysterau.