UG/Safon Uwch Y Gyfraith

Dysgu: Medi 2017
Codau Cyfeirio Codau info
 • Dogfennau Allweddol
 • Trosolwg
 • Cyn-bapurau / Cynlluniau Marcio
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch yn y Gyfraith yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o gyfraith gyhoeddus a chyfraith breifat yng nghyd-destun cyfraith Cymru a Lloegr, ac i feithrin sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer astudiaethau pellach fel israddedigion ac ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol.  

Mae'r fanyleb yn galluogi dysgwyr i feithrin eu gallu i ddadansoddi rheolau ac egwyddorion cyfreithiol a materion ffeithiol. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

WJEC/CBAC TEITLAU HEB EU CYMERADWYO

Teitl

ISBN

Cost

Dyddiad Cyhoeddi

Awdur/on

CBAC Y Gyfraith UG 978-1-911208-00-9

£24.99

December 2018

Sara Davies, Karen Phillips, Louisa Draper-Walters

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau i ddod
 • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol
photo of Claire Grainger
Oes gennych chi gwestiwn?
Claire Grainger ydw i
Phone icon (Welsh) 02922 404 283
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Sophie Richard
Phone icon (Welsh) 02922 404 283
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Claire Grainger
Dyddiadau Allweddol
2024
15
Awst
Diwrnod Canlyniadau